TARIEVEN SPECIALISTISCHE GGZ


Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk via de basis GGZ of specialistische GGZ, onder verwijzing van een arts. U heeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig.

Bij een restitutiepolis kunt u zelf uw zorgverlener kiezen en worden de kosten van de zorg bijna altijd volledig vergoed. Let op: niet alle restitutiepolissen vergoeden 100% van de kosten. Informeer hiernaar bij de verzekeraar.
Met een naturapolis betaalt uw verzekeraar de volledige kosten, alleen als u naar een zorgverlener gaat die met de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Op dit moment heb ik nog geen contracten afgesloten met verzekeraars. Vanaf 1 april is dit wel mogelijk.

ZORGPRESTATIEMODEL PER 1-1-2022

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Daarbij worden de kosten weer gewoon berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.
 

VERANDERING VOOR EIGEN RISICO

 Deze stelselwijziging kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Vanaf 2022 tellen de behandelingen in de GGZ elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico. Dit betekent dat als uw behandeling in 2021 is gestart en doorloopt in 2022, dan kan de behandeling zowel in 2021 als in 2022 gevolgen hebben voor het betalen van uw eigen risico.

 

FINANCIËLE AFHANDELING


Omdat ik niet-gecontracteerde zorg bied, verloopt de verrekening van de kosten van behandeling als volgt:

Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvangt u per mail. Om vergoeding te ontvangen dient u de factuur zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag op de factuur maakt u over naar mij (naam & rekeningnummer staan vermeld op de factuur). De termijn voor betaling is binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op uw rekening.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ik ben niet gebonden aan contracten met zorgverzekeraars en daarmee een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer, de vrijheid in het kiezen van uw behandelaar, de behandelduur en de bescherming van je privacy. Ook de behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychotherapeuten hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychotherapeuten, die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. 

 

HOOGTE VAN VERGOEDINGEN


Psychotherapie wordt bij een restitutiepolis voor het grootste deel vergoed vanuit de zorgverzekering, ook bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar, de afgesloten polis en de hoogte van het eigen risico. Informeer daarom vooraf bij de verzekeraar naar de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Zo komt u achteraf niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. 

 TARIEVEN PER 1-1-2022

Ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars en hanteer 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gespecialiseerde GGZ. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende tarieven voor Psychotherapie vanaf 1 januari 2022: 


 
De behandeling kan in overleg met u aangevuld worden met telefonische contacten en berichtenverkeer. Op de factuur staat vermeld hoeveel minuten de behandelaar hieraan heeft besteed.

De meeste behandelgesprekken duren 45 minuten.

NB: aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

 Verdere informatie vindt u ook op de website: https://lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/