Praktische Informatie

Wachtlijst

Er is momenteel geen wachtlijst.

Afspraak annuleren

Een niet nagekomen afspraak wordt niet door uw verzekeraar vergoed. Als u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden van de late afmelding of "no show" (niet komen zonder afmelding). Het tarief hiervoor is €55,-.

 Klachten

Heeft u klachten, praat er indien mogelijk eerst over met uw therapeut. Voor meer informatie kunt u terecht bij LVVP:  Klachtenregeling